Media essay

Enfeksiyon psoriasis etyolojisinde ''nemli bir tetikleyici fakt''rd''r. Psoriasis hastalar'' normal populasyona g''re daha s''k ''st solunum yolu enfeksiyonu ge''irmektedir. Streptecoccus pyogenes guttat psoriasis ile ili''kili bulunmu''; akut guttat psoriasisi olan hastalar''n %85 inde anti-streptolizin-O antikorlar'' pozitif saptanm''t''r. ''zellikle ''ocuk hastalarda

Lucrarea de fa'' reprezint'' o sintez'' a principalelor strategii persuasive utilizate de politicieni ''n cadrul campaniilor. Autoarea ''ncearc'' s'' prezinte c''t mai detaliat fiecare strategie ''n parte, precum ''i efectele sale asupra mul''imii. Prin prezentarea tuturor acestor tehnici, intens utilizate, autoarea